Кількісні  методи аналізу МЕВ (1 м. МЕВ)

Кількісні методи аналізу МЕВ (1 м. МЕВ)

Дисципліна спрямована на вивчення теорії та практики використання кількісних методів аналізу міжнародних економічних відносин. Розглядається підготовчий етап до проведення аналізу: пошук джерел статистичних даних, ознайомлення з базовими функціями спеціалізованого програмного забезпечення, формування бази вхідних даних та первинний аналіз їх структури. Вивчаються алгоритм і приклади використання методів регресійно-кореляційного аналізу, частотного аналізу, сигнального методу, аналізу середніх, дисперсійного аналізу, кластерного аналізу, імітаційного моделювання, оптимізаційних методів в сфері міжнародних економічних відносин.