Дисципліни які викладаються виклаачами кафедри міжнародної інформації

Міжнародна інформація

Міжнародна інформація

Курс "Міжнародна інформація" присвячений вивченню концептуальних та методологічних засад міжнародних інформаційних відносин, інформаційної парадигми цивілізаційного розвитку, наслідків науково-технологічного прогресу для міжнародних відносин, теоретичних і прикладних аспектів становлення та розвитку глобального інформаційного суспільства, дослідженню базових засад міжнародної інформаційної політики, ролі міжнародних організацій у формуванні і реалізації ідеології інформаційного суспільства як чинника міжнародного розвитку, а також прикладних аспектів міжнародних інформаційних відносин, зокрема, інформаційної складової глобальної економіки, безпеки та зовнішньої політики держав світу.


Міжкультурні комунікації

Міжкультурні комунікації

Курс "Міжкультурні комунікації" присвячений вивченню концептуальних та методологічних засад міжкультурних комунікацій, комунікативного виміру теорії і практики міжкультурних комунікацій, базових категорій культури, особливостей сприйняття міжкультурних відмінностей у процесі міжкультурної взаємодії, дослідженню практики міжкультурної комунікації і засвоєння чужої культури, формуванню міжкультурної компетентності, вивченню прикладних аспектів міжкультурної комунікації, міжкультурної взаємодії у сучасних міжнародних відносинах, міжнародних стратегій міжкультурного співробітництва, практики культурної дипломатії. 


МВ Міжнародна інформація

МВ Міжнародна інформація

Форма контролю - ІСПИТ

Лекції - 24 год.

Семінари  – 12 год.Зовнішньополітичні комунікативні технології

Зовнішньополітичні комунікативні технології

ФОРМА КОНТРОЛЮ - ЗАЛІК (магістри ДМС)

ЛЕКЦІЇ - 14 год. 

СЕМІНАРИ  – 12 год.


ФОРМА КОНТРОЛЮ - ІСПИТ (бакалаври МК)

ЛЕКЦІЇ - 30 год. 

СЕМІНАРИ  – 14 год.