2020 р.

Системні методи дослідження в МВ

Системні методи дослідження в МВ

Завдання дисципліни – набуття студентами необхідних системних та методологічних знань і практичних навичок для підтримки та прийняття ефективних політичних рішень в різних галузях міжнародного співробітництва та дослідження міжнародних відносин.


Сучасні інформаційні системи і технології

Сучасні інформаційні системи і технології

Дисципліна Сучасні інформаційні системи і технології викладається студентам 1 курсу освітньої програми "Міжнародні комунікації"

Підсумковий контроль   - іспит (60-100) балів