Переліки дисциплін 2

Переліки дисциплін 2

У відповідності до навчального плану кожен студент має право вільного вибору дисциплін із запропонованих  переліків навчальних дисциплін.
Вибрані дисципліни будуть викладатись у 4 семестрі.