Дисципліни які викладаються викладачами кафедри міжнародних організацій і дипломатичної службиДипломатичний вимір регіональної інтеграції

Дипломатичний вимір регіональної інтеграції

Дисципліна зорієнтована на формування у студента розуміння поняття "інтеграція" у сучасних міжнародних відносинах, зокрема наголос робиться на політичних аспектах і складових процесів міжнародної інтеграції. Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений вивченню концептуальних та методологічних засад дослідження інтеграційних процесів, зокрема їхньої дипломатичної складової з точки зору сучасних підходів та наукових шкіл, а також визначенню категоріального апарату та термінологічної системи курсу. Другий –торкається основних політичних підвалин, тенденцій розвитку, форм та методів інтеграційної, зокрема дипломатичної, взаємодії держав Азії, Америки, Африки, Європи та Океанії.