4 курс Виробнича практика (переддипломна)

4 курс Виробнича практика (переддипломна)

Метою практики є закріплення теоретичних знань із загальноекономічних і орієнтованих на управління зовнішньоекономічною діяльністю дисциплін, набуття практичних навичок і досвіду, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.