ЗАВДАННЯ 1 ТИЖДЕНЬ 1

Завдання 1. Особливості медіації як формату соціальних комунікацій. Дайте відповіді на наступні запитання в розгорнутій формі (мінімальний обсяг - 1,5-2 сторінки на одне запитання)

1.     Охарактеризуйте відмінності медації щодо інших способів врегулювання конфліктів.

2.     Запропонуйте перелік предметів для медіації в політичних переговорах міждержавного рівня.

3.     Охарактеризуйте принципи медіації (добровільність, нейтральність, рівноправність, конфіденційність).

4.     Опишіть дезорганізуючі тактики сторін конфлікту при реалізації медіаційного процесу.

Для відповідей скористайтеся допоміжним матеріалом у вкладенні