ЗАВДАННЯ 3, ТИЖДЕНЬ 3

Завдання 3.

Складіть сценарій проведення примирювальної зустрічі медіатора зі сторонами конфлікту на прикладі обраної Вами проблемної ситуації у відповідності із наведеною нижче схемою.

1. Подякувати учасникам за прихід на зустріч.

2. Пояснити мету зустрічі та основні правила і перевірити, чи погодилися учасники з метою і основними правилами. В разі необхідності обговорити причини незгоди з метою і правилами, провести індивідуальні зустрічі та / або відкласти зустріч.

3. Вислухати думки учасників.

4. Дати можливість учасникам зустрічі поставити запитання одне одному.

5. Запропонувати учасникам зустрічі висловити свої варіанти врегулювання конфлікту (відшкодування шкоди, згладжування протиріч тощо).

6. Обговорити питання: «Як зробити, щоб це не повторилося?» При цьому важливо визначити причини конфлікту і плани на майбутнє.

7. У разі необхідності призначити контрольну зустріч, де фіксуються результати виконання угоди.

8. Заповнити форму договору, зачитати сторонам і віддати їм на підпис.

9. Подякувати присутніх за участь у зустрічі.

 Для виконання завдання скористайтеся матеріалом у вкладенні