ЗАВДАННЯ 4, ТИЖДЕНЬ 4


Завдання 4. Покажіть приклади роботи медіатора з окремими техніками примирювальної зустрічі на прикладі обраної Вами проблемної ситуації у відповідності із наведеною нижче схемою.

1)     дати можливість сторонам висловити свої емоції («вентилювати емоції»);

2)     керувати процесом, не допускаючи образ сторонами один одного;

3)     не дозволяти  виходити з-під контролю емоціям сторін;

4)     зрозуміти емоційну глибину конфлікту;

5)     отримати додаткову інформацію про суть конфлікту;

6)     уточнити позиції сторін щодо бажаного результату переговорів;

7)     виділити основні питання, які хвилюють сторони;

8)     оцінити, чи є необхідним кокус для подальшої роботи зі сторонами;

9)     організувати конструктивні переговори, за умови, якщо кокус не є потрібним.

Для відповідей скористайтеся допоміжним матеріалом у вкладенні