ЗАВДАННЯ 5, ТИЖДЕНЬ 5

Завдання 5. Напишіть сценарій проведення кокусу сторін конфлікту, послуговуючись наступною схемою (обсяг завдання – 1-1,5 сторінки тексту на одне запитання).  

1)     попрацюйте з емоціями сторін (якщо необхідно, дати зрозуміти стороні, що медіатор бачить її стан);

2)     покажіть на прикладі спосіб виявлення справжніх (реальних) інтересів сторони;

3)     з'ясуйте наявність конфіденційної інформації;

4)     перетворіть позиції сторін, виходячи з їх інтересів;

5)     сформулюйте разом зі сторонами (індивідуально з кожною) питання для обговорення в редакції цієї сторони;

6)     підготуйте зі сторонами приклади формулювання можливих пропозицій виходячи з інтересів, а не початкових позицій;

7)     запропонуйте тактики перевірки висунутих на переговорах пропозицій на реалістичність;

8)     покажіть приклад роботи з дисбалансом сил;

9)     визначте конфіденційну і відкриту інформацію для майбутньої спільної сесії і узгодьте її з сторонами (індивідуально);

10)                        дайте приклади настанов медіатора сторонам конфлікту щодо конструктивного внесення пропозицій

  Для виконання завдання скористайтеся матеріалом у вкладенні